Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları

DH YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (“DH Yazılım” veya “Şirket”) tarafından işletilen işlettiği https://deneme.cozucu.app internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) verilerinin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

KVKK Aydınlatma

Politika ile İnternet Sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

 • Veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;
 • Veri Sahiplerinin hakları;
 • Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.

Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri” dir. DH Yazılım, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

Online eğitim hizmetimizi satın alma işlemini gerçekleştirmeniz dolayısıyla İletişim Bilgisi (Tel., adres, e-mail), Ödeme Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları,

ve internet sitemizde gezinmeniz dolayısıyla kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, İşlem Güvenliği Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, deneme.cozucu.app internet sitemizde yer alan bizimle iletişime geçmenize ve soru, görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan Canlı Destek “YKS Uzmanlarımıza Danışın” mesaj kutusu, yine internet sitemizin üst bölmesinde yer alan WhatsApp hattı ve sabit telefon bölümünden, DH Yazılım tarafından İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’ nı inceleyiniz.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan hukuki sebeplere dayanılarak, otomatik, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla, DH Yazılım tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanmaktadır: Bu bakımdan verileriniz,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m.5/2-a),
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi (KVKK m.5/2-c),
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç),
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e) ve
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)

hukuki sebeplerine dayanılarak depolanmaktadır.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz; internet sitemizin ziyareti, internet sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, site aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile ürünlerimize/ hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, Veri tabanlarının oluşturulması, Etkinlik yönetimi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Aydınlatma metni uyarınca işlenebilecektir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz DH Yazılım tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında ayrıca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

İşbu aydınlatma metninde aşağıda tablo şeklinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilen kişisel verilerinizi belirtilen amaç ve hukuki sebeplere dayanarak işliyoruz:

İşlenen Kişisel Veriler

Açıklama

İşlenme Amaçları

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin kimliğine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere Satın alanın/Kullanıcının ad-soyadı, T.C. Kimlik no girmektedir

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir Sözleşmenin Kurulması ve Hizmetin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması

KVKK m. 5/2-a,c,ç

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek veya tüzel kişinin iletişim bilgilerine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgiler; telefon numarası, e-posta bilgisi, açık adres bilgisidir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir Sözleşmenin Kurulması ve Hizmetin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması

KVKK m. 5/2-a,c,ç

Ödeme Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek veya tüzel kişinin ödeme bilgilerine ilişkin bilgilerdir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir Sözleşmenin Kurulması ve Hizmetin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

KVKK m. 5/2-a,c,ç,e,f

IP Adresi

Sözleşmenin tarafı olan Kullanıcıya ait elektronik cihaza İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından atanan adres

Bir Sözleşmenin Kurulması ve Hizmetin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

KVKK m. 5/2-a,c,ç,e,f

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Yine 6698 Sayılı Kanun’ un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerine (Açık rızanızın bulunması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması) dayanarak aktarılabilmektedir. Son olarak, anılan sebeplere dayanarak, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla DH Yazılım ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, DH Yazılım tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

DH Yazılım, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Çözücü, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DH Yazılım tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

DH Yazılım tarafından elde edilen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiye DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ ndan ulaşabilirsiniz.